Quyền năng thuyết trình chuyên sâu

· Tháng Chín 8, 2020

Bạn có biết:

Khi bạn trình bày kém hiệu quả sẽ dẫn đến?

Bạn sẽ nhận được gì khi tham gia khóa học:

Có gì nổi bật?

+24 enrolled
Chưa đăng ký
520.000 ₫

khóa học Bao gồm

  • 68 Bài học