CHỜ ĐÃ! CÒN MỘT CHÚT NỮA

Cơ hội GiỚI HẠN Làm việc với Cá Nhân Tôi Để Tự Tin, chuyên nghiệp khi nói chuyện với bất cứ đám đông nào, ứng dụng khả năng nói chuyện trước đám đông vào bán hàng, xây dựng nhân hiệu, thu hút và tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội nhóm, bán hàng sân khấu.

© 2021 Bản quyền thuộc về Hoàng Thu Cúc và cộng sự.

Về chúng tôi

Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ