Câu 3/6: Hãy nói cho tôi biết, tại sao bạn muốn tham gia chương trình QUYỀN NĂNG THUYẾT TRÌNH?