Câu 1/6: Hãy cho chúng tôi biết CHI TIẾT HƠN về doanh nghiệp hay công việc của bạn: