70%

Hãy cho tôi biết điều gì khiến bạn muốn tham gia chương trình Coaching Nghệ thuật Livetream - Để tự tin, chuyên nghiệp khi livetream cho bản thân và đào tạo đội nhóm - cùng với chúng tôi? (Bạn mô tả càng chi tiết càng tốt, giúp chúng tôi hiểu bạn và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn)