CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ GIỮ CHỖ THÀNH CÔNG, CÒN MỘT CHÚT NỮA THÔI...

THÔNG TIN THANH TOÁN

Tiến trình đăng ký
50%

HỌC QUA ZOOM: 2.998.000 VNĐ

HỌC TRỰC TIẾP: 2.998.000 VNĐ

Bạn vừa hoàn thành BƯỚC #1. Còn 1 bước nữa để tham gia vào nhóm và hoàn tất đăng ký

BẤM THAM GIA NHÓM MIỄN PHÍ NGAY ĐỂ CHẮC CHẮN NHẬN ĐƯỢC CHỖ