• HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC 4 BÍ MẬT TRỞ THÀNH BẬC THẦY THUYẾT TRÌNH

Bạn Hãy xem hết Webinar vì Webinar này cung cấp 4 Bí mật - Bốn chìa khóa trở thành Bậc Thầy Thuyết Trình - Lộ trình tổng thể và chi tiết chinh phục Khả năng Thuyết Trình của bạn mà Cô Hoàng Thu Cúc và Cộng sự sẽ huấn luyện cho CEO, thủ lĩnh, Boss, leader; Người kinh doanh, những người muốn thay đổi , chinh phục kỹ năng thuyết trình, trong đó có chị Hồng Vân, Anh Lê Duy Luân, chị Oanh và đội ngũ ICIT, chị Huyền và đội ngũ HBG, chị Lan Anh... Nếu bạn chưa xem hết hoặc chưa xem kỹ Webinar này sẽ khiển buổi Tư Vấn mất nhiều thời gian của 2 bên và không đạt hiệu quả.

Bản quyền © htcacademy.edu.vn  . Đã đăng ký Bản quyền.