• 6 TƯ DUY ĐỂ TRỞ THÀNH BẬC THẦY THUYẾT TRÌNH 

Bạn Hãy xem hết Webinar vì Webinar này cung cấp 6 TƯ DUY ĐỂ TRỞ THÀNH BẬC THẦY THUYẾT TRÌNH -Những tư duy của bậc thầy thuyết trình mà những người thuyết trình không hề biết và không hề sử dụng của bạn mà Cô Hoàng Thu Cúc và Cộng sự sẽ huấn luyện cho CEO, thủ lĩnh, Boss, leader; Người kinh doanh, những người muốn thay đổi , chinh phục kỹ năng thuyết trình,... Nếu bạn chưa xem hết hoặc chưa xem kỹ Webinar này sẽ khiển buổi Tư Vấn mất nhiều thời gian của 2 bên và không đạt hiệu quả.

Bản quyền © htcacademy.edu.vn  . Đã đăng ký Bản quyền.